Kelib tushgan so'rovlar statistikasi

Oliy ta`lim muassasasidagi vakant lavozimlar

11 dona.

T/R Kafedra(bo'lim) Lavozim Mutaxasisligi Ilmiy daraja Staji Vakat Ariza berish
1 Iqtisodiyot kafedra mudiri Oliy 1-3 yilgacha Vakant
2 Informatika va axborot texnologiyalari Dosent Oliy 1-3 yilgacha Vakant
3 Iqtisodiyot Dosent Oliy 1-3 yilgacha Vakant
4 Avtomabil yo'llari va aerodomlari Dosent Oliy 1-3 yilgacha Vakant
5 Muhandislik komunikatsiyalari qurilish va mantaji Dosent Oliy 1-3 yilgacha Vakant
6 Muhandislik komunikatsiyalari qurilish va mantaji Katta o'qituvchi Oliy 1-3 yilgacha Vakant
7 Umumtexnika fanlari katta O'qituvchi Oliy 1-3 yilgacha Vakant
8 Informatika va axborot texnologiyalari O'qituvchi Oliy 1-3 yilgacha Vakant
9 texnologig mashina va jihozlar Stajor -o'qituvchi Oliy 1-yilgacha Vakant
10 Materiallar qarshiligi va mehanika Stajor -o'qituvchi Oliy 1-yilgacha Vakant
11 Muhandislik komunikatsiyalari qurilish va mantaji Stajor -o'qituvchi Oliy 1-yilgacha Vakant
T/R Kafedra(bo'lim) Lavozim Mutaxasisligi Ilmiy daraja Staji Vakat Ariza berish
Izoh

Baholar

Tizim haqida fikringiz

Qoniqarsiz